ลงทะเบียน

**กรุณากรอกเบอร์โทรที่ถูกต้องเท่านั้น
***เลือกผู้แนะนำหรือช่องทางที่ท่านรู้จักเรา
***รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข ตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไป
***ต้องใช้บัญชีที่จะทำรายการ ฝาก-ถอน ในระบบเท่านั้น ไม่งั้นท่านจะไม่สามารถฝากหรือถอนเงินได้
***หากไม่มี Line ID ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์แทน

กรุณา กรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรและหมายเลขบัญชีของท่านให้ตรงกับบัญชีที่ท่านใช้ในการฝาก-ถอนด้วย เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวท่านในการทำการฝาก-ถอน ****